کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
تعداد مقالات: 50
2. دادگاه قانون اساسی آلمان

دوره 17، شماره 33، بهار و تابستان 1399، صفحه 224-251

هوشیار ویسی


3. تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 36-48

بیژن عباسی


4. قانون اساسی ایران و اصل برائت

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-111

منصور رحمدل


5. تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 154-178

روح الله ملکی


6. درنگی بر جایگاه فرمان‌های حکومتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-23

محمد امامی؛ سیدمجتبی واعظی؛ مریم رستمی


7. قابلیت استناد‌پذیری مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-88

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ سیدسعید سجادی


8. تغییر حکومت بر خلاف قانون اساسی در اتحادیه آفریقایی

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1396، صفحه 167-181

محمد حسین رمضانی قوام آبادی


9. اخلاق منشأ هنجارگذاری قانون اساسی؟

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-64

مسعود راعی؛ بابک باصری


10. تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس بر مصوبات قوه مجریه

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-104

حسن خسروی


11. مطالعه تطبیقی جایگاه دین در قانون اساسی افغانستان

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، صفحه 181-209

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ یونس فتحی


12. متن گرایی به عنوان روش تفسیر قانون اساسی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1393، صفحه 101-120

فرهنگ فقیه لاریجانی


13. تحلیل مفهومی آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1393، صفحه 121-148

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ امید شیرزاد؛ مرتضی روشنایی


14. تحلیل مفهومیِ آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1392، صفحه 147-174

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ امید شیرزاد؛ مرتضی روشنایی


15. ارزیابی ماهیت و منزلت اصول راهبردی حقوق کیفری در پرتو آموزه اساسی‌سازی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1392، صفحه 97-128

حمیدرضا حیدرپور؛ ژیلا بزی تنها


16. آسیب‌شناسی مفهومی معاونان رییس جمهور: تعارض نظریه و عمل

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-22

امیر اسلامی تبار


18. تحلیلی بر نظریه دولت در قانون اساسی 1358 و 1368 با تاکید بر اختیارات رهبری

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1391، صفحه 131-176

نادر مردانی؛ حمید شاکری


20. ماهیت حقوقی و محدوده مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-72

حسین رحمت الهی؛ وحید ملکی


21. حقوق زنان از منظر قرآن ( با تأکید بر حقوق اساسی)

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1390، صفحه 135-160

محمد هادی منصوری


22. جنبه‌های مردم‌سالارانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1390، صفحه 197-220

یونس فتحی


23. از جمع‌گرایی تا فردگرایی: تأملی بر پیامدهای نگرش‌های جمع‌گرا بر قوانین اساسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 89-114

حسین رحمت الهی؛ سید باسم موالی زاده


24. حقوق اساسی و نقش آن در شکل گیری مدل دموکراسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 157-198

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ پیمان یزدان پناه اردکانی


25. امکان‌سنجی نظارت بر قوه مؤسس

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 57-72

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ سمانه رحمتی فر