کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
دادگاه قانون اساسی آلمان

دوره 17، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 224-251

هوشیار ویسی


تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی

دوره 16، شماره 32، اسفند 1398، صفحه 36-48

بیژن عباسی


قانون اساسی ایران و اصل برائت

دوره 16، شماره 32، اسفند 1398، صفحه 91-111

منصور رحمدل


تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری

دوره 16، شماره 32، اسفند 1398، صفحه 154-178

روح الله ملکی


درنگی بر جایگاه فرمان‌های حکومتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 1-23

محمد امامی؛ سیدمجتبی واعظی؛ مریم رستمی


قابلیت استناد‌پذیری مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 29، شهریور 1397، صفحه 65-88

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ سیدسعید سجادی


تغییر حکومت بر خلاف قانون اساسی در اتحادیه آفریقایی

دوره 14، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 167-181

محمد حسین رمضانی قوام آبادی


اخلاق منشأ هنجارگذاری قانون اساسی؟

دوره 13، شماره 26، اسفند 1395، صفحه 33-64

مسعود راعی؛ بابک باصری


مطالعه تطبیقی جایگاه دین در قانون اساسی افغانستان

دوره 12، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 181-209

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ یونس فتحی


متن گرایی به عنوان روش تفسیر قانون اساسی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1393، صفحه 101-120

فرهنگ فقیه لاریجانی


تحلیل مفهومی آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 21، شهریور 1393، صفحه 121-148

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ امید شیرزاد؛ مرتضی روشنایی


تحلیل مفهومیِ آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران

دوره 10، شماره 20، اسفند 1392، صفحه 147-174

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ امید شیرزاد؛ مرتضی روشنایی


ارزیابی ماهیت و منزلت اصول راهبردی حقوق کیفری در پرتو آموزه اساسی‌سازی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1392، صفحه 97-128

حمیدرضا حیدرپور؛ ژیلا بزی تنها


ماهیت حقوقی و محدوده مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور

دوره 8، شماره 15، شهریور 1390، صفحه 39-72

حسین رحمت الهی؛ وحید ملکی


حقوق زنان از منظر قرآن ( با تأکید بر حقوق اساسی)

دوره 8، شماره 15، شهریور 1390، صفحه 135-160

محمد هادی منصوری


از جمع‌گرایی تا فردگرایی: تأملی بر پیامدهای نگرش‌های جمع‌گرا بر قوانین اساسی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1389، صفحه 89-114

حسین رحمت الهی؛ سید باسم موالی زاده


حقوق اساسی و نقش آن در شکل گیری مدل دموکراسی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1389، صفحه 157-198

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ پیمان یزدان پناه اردکانی


امکان‌سنجی نظارت بر قوه مؤسس

دوره 7، شماره 13، شهریور 1389، صفحه 57-72

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ سمانه رحمتی فر