نشریه حقوق اساسی هم آنلاین شد

نشریه حقوق اساسی هم آنلاین شد

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

نشریه حقوق اساسی هم آنلاین شد.

با همت دوستان و همکاران خدوم نشریه، تمام شماره های پیشین در سایت اختصاصی طراحی شده بارگذاری شد.
زین پس، دوستداران مباحث حقوق اساسی می توانند مقالات قدیم و جدید مجله را به صورت رایگان در سایت زیر دریافت و مطالعه فرمایند:

www.asasimag.ir

تمام مراحل ارسال، دریافت و داوری مقاله ها نیز از طریق همین سامانه انجام خواهد شد.
»»» لازم به ذکر است این نشریه‌ با دارا بودن تمامی شرایط نشریات علمی_پژوهشی به زودی به کسب این درجه‌ی معتبر علمی نائل می‌گردد.