جنبه‌های مردم‌سالارانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مفهوم اصلی دموکراسی، برابری همگان در حوزه سیاسی وحقوقی می­باشد و هدف آن در گذشته برآورد درخواست­های حقوقی، سیاسی اقشار متوسط جامعه به خصوص در قرن نوزدهم بوده؛ و از اینرو سرمایه­داری، سیستم اقتصادی مناسبی برای این ایدئولوژی به­شمار می­رفت. اما در قرن بیستم این مفهوم گسترش یافته و بیشتر در حوزه اجتماعی مورد توجه بوده است و امروز به یک بحث اصلی در گفتمان دولت­ها برای پیشبرد اهدافشان تبدیل شده وپشتوانه مردمی، توجیه مناسبی برای پیشبرد اهداف حکمرانان به­شمار می­رود. در کشور ما نیز هر­چند با یک تفسیر منصفانه با به رسمیت شناختن ارزش­های دموکراسی هم­چون آزادی، برابری، مشارکت همگانی و احترام به حقوق و ارزش­های انسانی و حق تعیین سرنوشت خویش، پتانسیل و نیرو­های بالقوه مطلوبی برای بکار بستناین شیوه حکومتی فراهم کرده است اما هم در بعضی اصول قانون اساسی و هم در اجرا مشکلاتی به وجود آمده که می­تواند زمینه­ساز مسائلی باشد که در نگاه اولیه با اصول دموکراسی ناسازگار جلوه کند. اما در صورت درک مسائل خاص جامعه ایران و به­کار بردن تمام ظرفیت­های قانونی و اجتماعی می­توان به کمال مطلوب نزدیک شد.

کلیدواژه‌ها