اصول اخلاقی انتشار مقاله

رعایت اصول اخلاقی مربوط به انتشار مقالات  برای نویسندگان محترم الزامی است:

 

نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را مطابق استاندارد نشریات علمی پژوهشی تنظیم نمایند. روش به کار رفته در مقاله با دقت انجام و داده ها به صورت صحیح گزارش شود.

از طریق ارجاع‌دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران

بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود. مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی نشریه حقوق اساسی و جنبۀ پژوهشی داشته باشد و حاصل پژوهش شخص نویسنده یا نویسندگان باشد.  

لازم است نویسنده مقاله داده‌های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه‌ها و سایر ابزار به‌کار رفته در تحقیق را در ضمن ارسال مقاله ارائه و معرفی نماید.

مقاله‌های برگرفته از رساله‌های دانشجویان مقطع دکترای تخصصی و یا پایان نامه های کارشناسی ارشد با ذکر نام اساتید راهنما و مشاوران و قید « مستخرج از رساله / پایان نامه » قابل پذیرش است.

مقاله ارسالی چه بصورت کامل و چه بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در دست بررسی، یا منتشر شده باشد.

مقالات ارائه‌شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره‌ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شود.

نویسنده مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده‌سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را بر عهده داشته و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می‌شوند.

نویسنده اصلی مقاله باید درخصوص نام و اطلاعات تمامی نویسندگان اطمینان حاصل کند. مسئولیت درستی یا نادرستی مطالب مقاله به‌لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء

و نظرات ارائه شده به‌عهده نویسنده‌ مسئول است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

نشریه حقوق اساسی در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های پذیرش‌شده آزاد بوده و استرداد مقاله فقط به موجب درخواست مکتوب نویسنده پیش از ارجاع به داوری میسر خواهد بود.

مسئولیت تأخیر در پاسخ به اصلاحات خواسته ‌شده در زمان مقرر بر عهده نویسنده است.