کلیدواژه‌ها = شورای نگهبان
ضوابط برگزاری همه‌پرسی تقنینی و نظارت بر آن در ایران و ایتالیا

دوره 17، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 188-208

محمد امین ابریشمی راد؛ علیرضا جلالی


جایگاه رسانه‌ها از منظر شورای نگهبان

دوره 16، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 131-157

سعید مظاهری‌رضا


قابلیت استناد‌پذیری مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 29، شهریور 1397، صفحه 65-88

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ سیدسعید سجادی


تأملی بر اصل99قانون اساسی از منظر شورای نگهبان

دوره 12، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 29-64

جواد تقی‌زاده؛ حسن بانشی


اصول تفکیک قوا و برابری در نظریات شورای نگهبان در حوزه انتخابات

دوره 11، شماره 21، شهریور 1393، صفحه 1-38

جواد تقی زاده؛ حسن بانشی


مصلحت- بانیِ دادرس اساسی: شورای نگهبان به مثابه نهاد تشخیص مصلحت

دوره 9، شماره 18، اسفند 1391، صفحه 111-130

علی‌اکبر گرجی ازندریانی