بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری با نگاهی به حقوق فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی

چکیده

شورای نگهبان با تشکیل هیأت نظارت مرکزی، هیأت نظارت استان، هیأت نظارت شهرستان، هیأت نظارت بخش و تعیین ناظران در شعب اخذ رأی، وظیفه­ نظارت خویش بر انتخابات را در سه مرحله قبل از روز رأی­گیری، در روز رأی­گیری، و پس از روز رأی­گیری انجام می­دهد. تأیید صلاحیت داوطلبان انتخاب ریاست جمهوری نیز طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان می­باشد. بسیاری از شرایط انتخاب پذیری برای تصدی ریاست جمهوری غیر قابل ارزیابی می­باشند که این مسأله توان مانور شورای نگهبان را در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان افزایش داده است. شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اقدام می­کند. رسیدگی به شکایات انتخاباتی و در نهایت اعلام نتایج قطعی انتخابات با شورای نگهبان است. در فرانسه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای قانون اساسی است. این شورا بر حسن اجرای انتخابات ریاست جمهوری مراقبت و به اعتراضات رسیدگی و نتایج نهایی انتخابات را اعلام می­کند.

کلیدواژه‌ها