بررسی حقوقی جامعه مدنی در ایران: با تاکید بر اصناف و گروه‌های زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

دموکراسی رابطه ایجادی میان شهروندان و حکومت است و جامعه مدنی به این رابطه عینیت می­بخشد و ابزار تداوم دموکراسی را فراهم می­کند. بنابراین انتظار می­رود دموکراسی­خواهی در بعد تئوریک و عملی بحث و تحقق جامعه مدنی را به دنبال داشته باشد و به موازات تعمیق و گسترش خود به آن قوام ببخشد. به نظر می­رسد در ایران به رغم سابقه صد ساله قانون­گذاری توسط نمایندگان مردم یعنی حضور غیرمستقیم شهروندان در تصمیم­گیری­ها، جامعه مدنی حتی در سطح دانشگاهی و پژوهشی نسبتاً نو پا است. در مقاله پیش رو تلاش می­شود با رویکرد حقوقی- تاریخی وضعیت کنونی جامعه مدنی در ایران و علل تاخیر استقرار آن و راه طی شده توسط اصناف و گروه­های زنان بررسی شود.
 

کلیدواژه‌ها