بررسی قانون انتخابات مجلس نمایندگان لبنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی

چکیده

قانون انتخابات 2008 مجلس نمایندگان لبنان، جامع­ترین قانون انتخابات در بین قوانین انتخاباتی گذشته به شمار می­رود. در این قانون سعی شده است با وضع مقررات و احکام نسبتا جامع، به سلامت و شفافیت هر چه بیشتر، به برگزاری انتخاباتی منصفانه کمک شود. این قانون، در سال 2008 در یازده فصل و 117 ماده به تصویب مجلس نمایندگان رسید و تا حدود زیادی با معیارهای بین­المللی برای برگزاری یک انتخابات دمکراتیک سازگار است؛ به‌ویژه در خصوص شرایط رأی‌دهندگان[1] و نامزدها، شمارش آراء، تهیه فهرست­های انتخاباتی، هزینه‌های انتخاباتی و حضور فعال رسانه­ها در زمینه تبلیغات. این قانون، همچون قوانین پیشین، بر محور نظام طایفه­گری به توزیع 128 کرسی نمایندگان مجلس در حوزه­های مشخص شده، به‌صورت مساوی بین مسیحیان و مسلمان در جدول پیوست‌شده به قانون می­پردازد که این خود باعث شده این قانون و نظام انتخاباتی مجلس نمایندگان لبنان، یک نظام منحصر به فرد در بین نظام‌های انتخاباتی دنیا تلقی شود.
 [1]. البته جز در دو مورد زیر :
1. سپری شدن ده سال برای کسانی که کسب تابعیت می‌کنند؛
2.  منع نظامیان از رای دادن

کلیدواژه‌ها