تقابل پیش‌گیری وضعی از جرم توسط دولت با حق بر امنیت ملی و حریم خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی

2 لیسانس حقوق

چکیده

مقوله امنیت ملی و تلاش برای تحقق آن در یک جامعه از محوری‌ترین مباحث در هر نظام حقوقی‌سیاسی می­باشد. تحقق این مهم در مواردی با اعمال مجازات نسبت به مرتکبین و در مواردی با اتخاذ سیاست پیش‌گیری از جرم شکل می‌گیرد. اما پیش‌گیری از وقوع جرم به منظور تحقق امنیت ملی و توجه به اقدامات پیش‌دستانه در مواردی باعث تقابل گونه‌های تمامیت خواه پیش‌گیری از جرم با حریم‌خصوصی شده است. سوالی که نگارندگان در پی پاسخ به آن می­­باشند، آن است که در تعارض بین پیش‌گیری از وقوع جرم توسط دولت به منظور تحقق امنیت ملی و حریم‌خصوصی کدام یک مقدم می شود؟ ادعای این نوشتار آن است که توجه به حوزه عمومی در کنار حفظ حریم‌خصوصی با محوریت دولت مرد سالار می­تواند پاسخی به این سوال باشد. روش این تحقیق توصیفی، تحلیلی می باشد.
 

کلیدواژه‌ها