مطالعه تطبیقی حکومت مطلوب از دیدگاه ابن سینا و جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

ابن سینا از جمله فیلسوفانی است که با داشتن منظومه فلسفی منسجم و گسترده خویش، در سیاست اجتماعی، صاحب نظر بوده است. سیاست مدنی وی، درواقع ریشه در نظام فلسفی و الهیات وی دارد. وی اجتماع و تمدن بشری را ناشی از نیاز افراد به یکدیگر می داند. از نظر ایشان، بهترین حالت ممکن برای یک اجتماع «عدالت» است؛ لذا وی مدینه مطلوب خویش را «مدینه عادله» می­نامد.
ابن سینا به بررسی انواع نظامات سیاسی پرداخته و از بین آنها «سیاسه الاخیار» و «سیاست ملک» را بهترین نوع سیاست معرفی می­کند. در رأس این نظام­های سیاسی، حکیم متأله و یا جمعی از اشخاص وجود دارند که هر یک در شاخه­ای از حکمت تخصص و آگاهی دارند. حکومت جمهوری اسلامی با وجود ولی فقیه در راس آن که شرایط خاصی برای تصدی دارد، شباهت بسیاری به نظام مطلوب شیخ الرئیس دارد. همچنین در موارد دیگر مشابهت هایی مشاهده می گردد که قابل توجه است. 

کلیدواژه‌ها