افزایش مشارکت از طریق انتخابات الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

یکی از اساسی‌ترین روش‌های تحقق مشارکت مردم در تصمیمات، برنامه‌ریزی‌ها و اداره امور جامعه مشارکت از طریق انتخابات است؛ آنچه که در قوانین اساسی کشورهای جهان من جمله ایران مورد تاکید قانون‌گذاران اساسی بوده است. عوامل بسیاری در جذب یا دفع مشارکت دخیل هستند اما آنچه مشخصاً در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد تاثیر استفاده از فناوری‌های نوین و به طور خاص برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی می‌باشد. در این نوشتار محاسن انتخابات الکترونیکی که در جذب مشارکت موثرند و پیش‌نیازهای اساسی مورد نیاز با توجه به تجربه کشورهای پیشرو و موفق در این حوزه را از نظر خواهیم گذراند. انتخابات الکترونیک در دو گام به افزایش مشارکت می‌انجامد؛ در گام نخست افزایش مشارکت، کاهش هزینه‌ها، کاهش تقلب و خطاها و همگامی با جامعه جهانی از جمله دلایلی هستند که مشارکت در انتخابات را به سببِ شیوه الکترونیکی افزایش می‌دهند. در گام دوم انتخابات الکترونیکی با جذب مشارکت آراء از دست‌رفته، امکان تبدیل به فرهنگ شدن و احیای دموکراسی مستقیم به افزایش مشارکت می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها