مسئولیت دولت در قبال حق بر امنیت غذایی و رفاه شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2 استادیاردانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

 
تأمین امنیت غذایی و رفاه شهروندان از  مسئولیت­های  مهم  دولت است.  تأمین نیازهای حیاتی بشر از جمله حقوق بنیادینی است که برای حفظ و استمرار حیات ضروری است. غذا از اصلی­ترین عوامل حفظ و استمرار حیات انسان بوده و از نیازهای اولیه و بنیادی بشر برای زندگی است. در حال حاضر  یکی از چالش­های اساسی کشورها دسترسی به غذای کافی، سالم و رفاه شهروندی می­باشد. امنیت غذایی زمانی حاصل  می­شود که  افراد در همه زمان­ها به مقدار کافی مواد غذایی با کیفیت متناسب با احتیاجات خود مصرف کنند. دولت در قبال این دو مقوله مسئول است، چرا که در صورت قصور و نادیده انگاشتن آن­ها سلامت شهروندان به خطر و خسارات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. دولت  در قالب سند چشم انداز و همچنین با تصویب قوانینی مدون تا حدی  توانسته است که امنیت غذایی و رفاه شهروندی را برآورده کند.تأمینغذاوتغذیهمناسبازپیششرط­هایتوسعهوسلامتجامعهاست. امنیت غذایی، حق دسترسی به غذا از مهم­ترین اولویت­­های دولت است. اهمیت امنیت غذایی مسئله اساسی است که  دغدغه  اصلی مردم     می­باشد و دولت  در قبال تأمین مواد غذایی و امکانات رفاهی مسئول می­باشد که این مقاله با نظرات محققینی همچون رهبر و اجلالی همسو می­باشد. هدف این مقاله پاسخ به پرسش­هایی است که در مقاله به آن­ها اشاره شده است. مسئولیت دولت در قبال حق بر امنیت غذایی و رفاه شهروندان چیست؟ مسئولیت دولت­ها در خصوص حق بر غذا چیست؟

کلیدواژه‌ها