تحولات قانون اساسی اتحادیه اروپایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

علیرغم آنکه موضوع تدوین قانون اساسی از چند سال قبل در دستور کار مقامات اتحادیه قرارداشت و با عنایت به تهیه پیش نویس قانون اساسی توسط گروه کاری به ریاست ژیسکار دستن[1]، وجود ابهامات فراوان در این متن به گونه ای بود که مقامات اتحادیه را از تصویب نهائی آن بازمی داشت به نحوی که تصویب این متن چندین بار با شکست روبرو شد. اصولاً کوتاه بودن، واضح بودن  و قابل فهم تر بودن می توانست از ویژگیهای چنین قانون اساسی به حساب آید که البته در متنهای پیشین کمتر به چشم می خورد. آنچه که اروپائیان به دنبال آن بودند نیل به هویت اروپائی و توسعه آن بود و متن قبلی با وچود دشواریهای خود توانایی طی این مسیر را نداشت.اخیراً سران 15 کشور اروپائی در پی ناکامی در اجلاس بروکسل، دسامبر 2003،  متن پیش نویس قانون اساسی را که طی سند شمارة C1G/50/03  تهیه شده بود، با اعمال اصلاحاتی چند نسبت به متن قبلی تصویب نمودند. در این مقاله سعی خواهد شد نگاهی تحلیلی نسبت به متن پیش نویس و نیز اصلاحات بعمل آمده داشته باشیم و آثار این تحولات را در روند متحد شدن اتحادیه به ارزیابی بنشینیم.[1] این گروه در فوریة 2002 آغاز به کار نمود و در ژوئن 2003 متن پیش نویس تهیه شده را به کنفرانس سران ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها