روابط مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه در چهارچوب بندی برنامه توسعه همه جانبه کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بسیاری از مقالاتی که در رابطه با جناحهای مختلف جمهوری اسلامی و حاکمیت و بالاخص انتصاب محمود احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهوری اسلامی در رسانه های مختلف منتشر و یا بیان شده است ، نشان از عدم درک درست از قدرت ، حاکمیت و نیز ساختار جمهوری اسلامی و جناحهای آن  دارد.در هر جامعه‌ای متخصصان متعددی هستند که هر گروه در رشته‌ای خاص صاحب نظرند. ولی فقیه نیز باید مشاورانی از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسایل متفاوت اظهار نظر کنند و نظر مشورتی خود را به‌ایشان انتقال دهند در نهایت ولی فقیه با توجه به مشورتهایی که انجام می‌دهد تصمیم می‌گیرد و سخن نهایی را اعلام می‌کند.

کلیدواژه‌ها