نگرشی بر قانون اساسی فنلاند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه نانت فرانسه.

چکیده

این مقاله به بررسی تحولات قانون اساسی کشور فنلاند و تصویب متن جدید آن در سال ۲۰۰۰ می پردازد. اما چرا فنلاند را برای یک بررسی حقوقی برگزیده ایم؟ معمولا پژوهش حقوقدانان ما بیشتر درباره نظام حقوقی فرانسه، امریکا، انگلیس و غیره متمرکز است، در حالی که افزون بر الگوهای یاد شده، می توان از تجربیات نظام حقوقی اسکاندیناوی با ویژگی هایی همانند اصل قانونمداری، حمایت از حقوق اجتماعی، نظام انتخاباتی تناسبی، تشکیل دولتهای ائتلافی و غیره بهره برد و درس گرفت.

کلیدواژه‌ها