بررسی و ارزیابی نظریه‌ی سرمنشأ نظام حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی؛ دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از نیمه­ی دوم دهه­ی 90 میلادی, عرصه­ی حقوق و اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتی بوده است که با رویکردی خاص به مسأله­ی رشد اقتصادی و رابطه­ی آن با سرمنشأ نظام حقوقی پرداخته­اند. صاحبان این نظریه, که همگی از اقتصاددانان می­باشند, معتقدند که آن نظام­های حقوقی که از کامن لوی انگلستان سرچشمه گرفته­اند از لحاظ اقتصادی کارآمد تر و پیشرفته تر از نظام­هایی هستند که از سیویل لوی فرانسوی نشأت گرفته­اند.
در این مقاله, سعی شده است به شکلی مختصر و مفید, این نظریه مورد بررسی قرار گیرد. لذا در سه مبحث به گونه شناسی نظریه, محتوا شناسی نظریه و نهایتاً به انتقادات صورت گرفته, پرداخته­ایم.

کلیدواژه‌ها