جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر

2 پژوهشگر و نویسنده مسائل حقوقی

چکیده

"شورای عالی انقلاب فرهنگی" به عنوان مرجع سیاستگذاری، تعیین خط مشی،تصمیم‌گیری و هدایت امور فرهنگی، اموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب شده که تصویبات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است. در همین راستا مأموریت‌های شورای عالی، تصحیح و ارتقای فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین‌باوری در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی تعریف شده است. شورای مذکور در راستای اهداف و وظایف خاص خود با قوای سه‌گانه مطرح در اصل 57 قانون اساسی (قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه) و همچنین با نهاد‌های دیگر همچون نهاد رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباط‌های تنگاتنگی دارد. چرا که مرکز تصمیم‌گیری‌ها و عوامل عمده تأثیرگذار در اداره کشور همین‌ها می‌باشند. بنابراین هر نقشی از هر نهادی باید به این عوامل منتهی شود. این مقاله پس از بیان جایگاه دقیق شورای عالی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، روابط موجود بین شورای مذکور با قوای سه‌گانه مطرح در اصل 57 قانون اساسی و نهادهای دیگر را مورد بحث قرار داده است.

کلیدواژه‌ها