بررسی مفهوم انتخابات دمکراتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

        در این مقاله به بررسی معنا و مفهوم انتخابات دموکراتیک و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته شده است. از آنجایی که انتخابات اصیل و دموکراتیک بر پایه­های ارزشی بنیادینی نظیر کرامت انسانی، آزادی اراده، مختاریت و حق تعیین سرنوشت موجه سازی می شود، لذا به مفاهیم و تعابیری از آنها اشاره می­شود که در عمل تجلی­بخش چنین ارزشهایی باشند. فرض بر این است که تحقق نظام دموکراتیک و شایسته وابسته به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه است، اما عملی شدن چنین انتخاباتی مستلزم فهم دقیق مفاهیم نظام دموکراتیک، انتخابات و شاخصه­های انتخابات دموکراتیک می­باشد.

کلیدواژه‌ها