ارزیابی شاخصه اقتدار و حاکمیت دولت با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره) در رابطه با دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه پیام‌نور شیراز.

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی.

چکیده

دولت به عنوان انگاره انحصاری اعمال قدرت، ریشه در تاریخ اجتماعی بشر دارد. به لحاظ حقوقی، شناسایی یک دولت منوط به وجود معیار­های خاصی است که عمده این معیار­ها عبارتند از: قلمرو، جمعیت، حاکمیت. در مقاله حاضر، شاخصه حقوقی دولت که همان حاکمیت است، مورد بررسی قرار می­گیرد. این شاخصه و عنصر اصلی تشکیل دولت در عصر حاضر، حامل بار معنایی خاصی است و آنچه از آن فهمیده می­شود، همان قدرتِ برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده­ای فوق اراده­های دیگر است و این خصیصه دولت است که نوعی برتری نسبت به سایر پدیده­ها و اشخاص را برای آن به ارمغان می­آورد. این مقاله با رویکردی تحلیلی، ضمن شناساندن دولت و وظایف آن، مفهوم حاکمیت را به چالش می­کشاند و نشان می­دهد که چگونه حاکمیت دولت، در دو حصار " حاکمیت قانون " و " حقوق بین الملل " مورد تحدید قرار می­گیرد. در پایان، این نکته قابل تذکر است که نظر و دیدگاه امام(  ره) را در اکثر بحث­های فوق دخیل می­داریم تا ضمن پرداخت حقوقی به مسایل مذکور، به جایگاه آن­ها در فقه شیعه که امام( ره) خود عصاره ناب فقه شیعه می­باشند، دست پیدا کنیم.

کلیدواژه‌ها