شورای دستگاه‌های نظارتی: شکل‌گیری، جایگاه و صلاحیت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی

چکیده

مقوله نظارت کارآمد، بی­تردید، یکی از ارکان نظام حقوق اساسی مطلوب است. اندیشیدن سازوکار نظارتی شایسته به منظور تحقق مطلوب آرمان­های نظام سیاسی، ضرورتی آشکار است. وجود اهرم­های نظارتی متعدد در قوای سه­گانه و سایر نهادها، اگرچه لازم است، اما لزوماً منجر به دستیابی نظام حقوقی به اهداف خود نمی­شود. اقدامات ناهماهنگ و موازی­گونه نظارتی می­تواند الگوی ناکارآمد نظارتی را پدید آورد؛ به نحوی که هم نقاط ضعف ساختار اداری پنهان بماند و هم هزینه­های سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل شود. شورای دستگاه­های نظارتی کشور به عنوان نهادی فرآبخشی و هماهنگ­کننده با هدف تأمین این ضرورت پا به عرصه نظام حقوقی ایران نهاد. علی­رغم گذشت حدود 5 سال از تشکیل و آغاز به کار این شورا، جامعه حقوقی و دانشگاهی کشور هنوز با این نهاد اساسی نوظهور آشنا نیست. در این مقاله سعی شده با مطالعه مستند و تحلیلی فرآیند شکل‌گیری این شورا، جایگاه و صلاحیت آن در نظام حقوق اساسی بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها