امنیت انسانی آوارگان داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین الملل

چکیده

بی­خانمانی رویدادی است که حیات یک فرد را به کلی دگرگون می­سازد. آوارگان در کنار سرکوب انواع نیازهای خود از قبیل نیازهای اقتصادی، اجتماعی، مدنی و ...، به جهت تجربه­ بالاترین سطوح ترس و تحقیر، به شدت آسیب­پذیر بوده و با مشکلات عدیده­ای مواجهند. افزایش رو­به رشد تعداد افراد بی­خانمان (و تمرکز بیش از یک سوم آوارگان سراسر جهان در قاره­ آفریقا) سبب معطوف شدن توجهات بین­المللی بر این رویداد در طی بیست سال گذاشته شده است.
نوشتار حاضر ضمن تعریف مفهوم امنیت انسانی و بیان چارچوب مفهومی آوارگی داخلی، به تحلیل جزئیات مشکلات آوارگان و راهکارهای موجود پرداخته و به دنبال تشریح این امر است که به جهت آسیب پذیری شدید این افراد در نتیجه­ نقض حقوق انسانی­شان، تنها شیوه­حل معضل، ایفای تعهد توسط دولت­ها و نهادهای بین­المللی است تا آنجا که آوارگان در دسترسی به خدمات درمانی، خوراک، مسکن، ابزارهای کسب درآمد و ... با آسیب­پذیری ویژه­ای مواجه نبوده و بدون تبعیض و در برابری کامل با سایرین، از حقوق انسانی خود بهره­مند شوند.

کلیدواژه‌ها