حق بر آموزش کودکان دارای معلولیت ذهنی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حق بر آموزش امروزه به عنوان یکی از مهمترین حق‏های بشری در اسناد بین‏المللی و منطقه‏ای مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. با وجود این شمول این حق برکودکان دارای معلولیت‏های ذهنی همواره با برخی ابهام ها و تردیدهایی مواجهه بوده است و بسیاری از دولت‏ها به بهانه‏های مختلف از زیر بار تعهدات خود نسبت به آموزش کودکان دارای معلولیت‏های ذهنی شانه خالی می‏‏نمایند. این در حالی است که آموزش به عنوان زیربنای سازنده درک و فهم بشر از جمله حقوقی است که نه تنها خود به تنهایی و فی‏نفسه از جمله مهم‏ترین حق‏های بشر تلقی می‏گردد بلکه به عنوان مجرای شناخت و درک سایر حق‏های بشر و اعمال بهتر آنها نیز تلقی می‏گردد، بنابراین نمی‏توان به بهانه‏هایی نظیر توانایی کم کودکان دارای معلولیت‏های ذهنی، آموزش‏پذیری، کمبود امکانات و ... این کودکان را از یک حق اساسی و مسلم محروم نمود. آموزش کودکان دارای معلولیت‏های ذهنی، ویژگی‏ها و خصوصیات منحصر به فردی دارند که همواره می‏بایست مورد توجه قرار گیرد. از جمله این خصوصیات و ویژگی‏ها استفاده از امکانات و وسایل خاص آموزشی و معلمین و مربیان متخصص و توجه به دو اصل مهم توانبخشی و عادی‏سازی می‏باشد.

کلیدواژه‌ها