مبنای اعمال نظارت حرفه‌ای پارلمانی: منزلت نمایندگی و پارلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی

چکیده

نمایندگان پارلمان به عنوان دسته‏ای از مراجع حقوق عمومی، کارکردهای مهم قانون‏گذاری و نظارت را بر عهده دارند که طیف وسیعی از شهروندان و دیگر مقامات را تحت تأثیر قرار داده و مستقیماً با منافع عمومی در ارتباط است. به همین دلیل، ممکن است در هنگام انجام وظایف خود به طرق مختلف تطمیع شده یا تحت نفوذ قرار گیرند و در نتیجه‏ی این امر منافع عمومی به فراموشی سپرده شده و اعتماد عمومی به آن‏ها خدشه‏دار شود. برای جلوگیری از بروز چنین تهدیداتی، در بسیاری از کشورها، تکالیف حرفه‏ای را برای نمایندگان پیش‏بینی کرده‏اند که به نوعی ضامن جایگاه آن‏ها می‏باشد. حال سؤال این است که آیا منظور از تضمین جایگاه نمایندگان به عنوان غایت اعمال تکالیف حرفه‏ای، شأن و منزلت سمت نمایندگی و پارلمان است یا حق‏های بنیادین نمایندگان؟ به نظر می‏رسد که منظور از تضمین جایگاه نمایندگان به عنوان محور نهاد نظارت حرفه‏ای بر رفتار نمایندگان، شأن و منزلت سمت نمایندگی و پارلمان است نه حق‏های نمایندگان.

کلیدواژه‌ها