نقش جوانان در تحقق حکومت محلی کارآمد در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

آخرین تجارب جهانی در زمینه توسعه و حکمرانی نشان می­دهد که آن دسته از کشورهایی که توانسته­اند سهم و مشارکت مردم در تصمیم­گیری و اداره نهادهای عمومی جامعه را بالا ببرند از اقتدار و انسجام و امنیت ملی بیشتری برخوردارند. لذا در این مسیر ساختارها و سازوکارهایی پیچیده­تر برای ارتقای مشارکت مردم طراحی شده است که عمدتاً معطوف به تمرکز زدایی و نیز توسعه منطقه­ای و فضایی متوازن بوده است. در این راستا، برنامه­های آمایش سرزمین در اکثر کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه در حال اجرا هستند. ایجاد و تقویت حکومت­های محلی در این کشورها یکی از راهبردهای توسعه ملی و مکمل برنامه­های آمایش سرزمین است.
در این مقاله که یک تحقیق از نوع کاربردی است با استفاده از روش اسنادی در گردآوری اطلاعات تلاش داریم تا به هدف تحقیق نائل شویم. هدف تحقیق ارائه پیشنهادهایی برای استفاده از حضور جوانان در تحقق حکومت محلی کارآمد در کشور است. برای تحقق هدف به سؤالاتی از جمله موارد ذیل پاسخ داده خواهد شد: 1- ویژگی­های یک حکومت محلی کارآمد چیست؟ 2- این ویژگی­ها در انطباق با سند چشم­انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هـ.ش. چه می­تواند باشد؟ 3- آخرین وضعیت حکومت محلی و به عبارت بهتر مدیریت محلی در کشور به لحاظ سیاست­ها؛ قوانین و مقررات؛ برنامه­ها؛ و ساختار مدیریت چگونه ارزیابی می­شود؟ 4- موانع پیش­روی تحقق یک چشم­انداز مطلوب برای حکومت محلی کارآمد چیست؟ و 5- جوانان چگونه می­توانند نقشی مؤثر در تحقق حکومت و مدیریت محلی کارآمد در کشور داشته باشند؟ به منظور پاسخگویی به سؤالات و بالتبع تحقق هدف تحقیق، مباحث در سه مبحث تنظیم و ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها