فلسفه‌وجودی‌مجلس دوم دردولت‌های یکپارچه و فدرال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

پیدایش مجلس به عنوان یکی از قوای حاکم و تاثیر گذار در کشورها، مرهون تلاش­های بشری جهت تحقق دموکراسی و اعمال حاکمیت ملی و نظرات و آثار اندیشمندان بزرگی نظیر جان لاک، شارل دومونتسکیو و... بوده است. مجلس در عصر کنونی به عنوان نهادی مهم و غیر قابل انکار، مطابق با اصل تفکیک قوا به انجام وظایف خود می­پردازد. پارلمان به لحاظ ساختار می­تواند تک مجلسی یا دومجلسی باشد که امروزه در غالب کشورها نظام دومجلسی، حاکم است و این پرسش مطرح می­شود که دلایل پیدایش مجالس دوم قانون­گذاری چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت دلایل پیدایش این مجالس از کشوری به کشور دیگر متفاوت است که عمده­ترین آن­ها عبارتند از دلایل تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و عرف رایج در کشورها. البته شایان ذکر است که بیشتر کشورها در خصوص نظام دومجلسی، از کشورهای انگلستان و آمریکا الهام گرفته­اند. این که وجود مجالس دوم ضروری است یا خیر، همواره با استدلال موافقان و مخالفانی همراه بوده است. گفته می­شود که وجود مجالس دوم جهت جلوگیری از اقدامات شتاب­زده مجالس نخست و با توجه به جوان­تر بودن سن و اندیشه­های پرتلاطم و گاهی احساسی نمایندگان این مجالس ضروری است. عده­ای نظام دومجلسی را متناسب با کشورهای فدرال و نظام تک­مجلسی را متناسب با کشورهای بسیط می­داند که این نظر خالی از اشکال نمی­باشد. زیرا همان­گونه که اشاره شد وجود مجالس دوم علاوه بر بافت و ترکیب سیاسی کشورها به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها