مصونیت پارلمانی نمایندگان مجالس ایران و تاجیکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی

چکیده

امنیت و آسایش از جمله لوازم هر شغلی است و هر چه میزان این امنیت بیشتر بـاشد، انسان بــا توان و حوصله بیشتری به کــار خود مشغول می‌شود. از جمله مشاغلی که به خاطر حساسیت کاری، احتیاج زیادی به امنیت دارد، نمایندگی مجلس است، چرا که یک نماینده مجلس هر چند از یک حوزه انتخابیه و منتخب گروهی از مردم است اما حق اظهار نظر در تمام امور کشور را دارد و تصمیمات او بر سرنوشت کل کشور تأثیر می‌گذارد. پس طبیعی است که به خاطر وظیفه سنگینی که بر دوش دارد نیاز به مصونیت هم دارد.
امروزه یکی از موضوعات مهم در نظام­های سیاسی، مصونیت نمایندگان مجلس است، با توجه به حریم و امنیت حرفه‌ای و آسودگی قانون­گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مصونیت حمایت قانونی در برابر توطئه‌های احتمالی است که ممکن است علیه نمایندگان صورت بگیرد. در این مقاله قصد بررسی تطبیقی مصونیت نمایندگان مجالس ایران و تاجیکستان به عنوان دو کشور مسلمان با نظام های حقوقی متفاوت با توجه قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه داخلی مجلس و نظر حقوقدانان دو کشور پرداخته­ا‌یم.

کلیدواژه‌ها