دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، شهریور 1392 
درنگی در دو مبنای کلان حق مشارکت شهروندان

صفحه 129-152

حسین رحمت الهی؛ احسان آقا محمد آقایی


برآمدن مفهوم نمایندگی در انقلاب مشروطیت ایران

صفحه 153-180

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ فردین مرادخانی