کلیدواژه‌ها = تفکیک قوا
.تفکیک قوا و حقوق شهروندی (مطالعه تجربه قوای چهارم و پنجم در اکوادور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

مهدی منصوری سلوانق؛ علی حاجی پور کندرود


تفکیک قوا و حقوق شهروندی (مطالعه تجربه قوای چهارم و پنجم در اکوادور)

دوره 17، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 55-73

مهدی منصوری سلوانق؛ علی حاجی پور کندرود


تفویض اختیار قانون گذاری در حقوق اساسی ایران، کامرون و کنیا

دوره 13، شماره 26، اسفند 1395، صفحه 121-154

محیا کامرانی؛ ناصرعلی منصوریان


تحلیل پارادایم موازی‌سازی قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 9-34

منوچهر توسلی نایینی؛ محمد شمعی


پاسخگویی در نظام حقوق اساسی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 91-120

محمّد حسنوند؛ علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ مرضیه سلمانی سیبنی


اصول تفکیک قوا و برابری در نظریات شورای نگهبان در حوزه انتخابات

دوره 11، شماره 21، شهریور 1393، صفحه 1-38

جواد تقی زاده؛ حسن بانشی


تفکیک قوا و اختیارات در ایران باستان (دوره ی اشکانیان و ساسانیان)

دوره 10، شماره 20، اسفند 1392، صفحه 115-146

بیژن عباسی؛ مصطفی جعفری


قوه یا مقام قضایی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1382، صفحه 285-326

اسدالله یاوری