کلیدواژه‌ها = نظارت
بررسی ابعاد نظارت در سازمان بازرسی کل کشور

دوره 16، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 25-60

روح اله علیدادزاده


تأملی بر اصل99قانون اساسی از منظر شورای نگهبان

دوره 12، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 29-64

جواد تقی‌زاده؛ حسن بانشی


انتخابات و نظارت شورای نگهبان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 3-27

جواد اطاعت