کلیدواژه‌ها = اساسی سازی
ارزیابی ماهیت و منزلت اصول راهبردی حقوق کیفری در پرتو آموزه اساسی‌سازی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1392، صفحه 97-128

حمیدرضا حیدرپور؛ ژیلا بزی تنها


دیوان قانون اساسی فدرال آلمان

دوره 5، شماره 9، شهریور 1387، صفحه 125-148

جواد تقی زاده


اساسی‌ سازی‌ حقوق‌ فرانسه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1385، صفحه 267-287

جواد تقی زاده


اساسی سازی حقوق اسپانیا

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 225-247

جواد تقی زاده


حقوق اساسی، حقوق قانون اساسی و اساس حقوق

دوره 2، شماره 3، شهریور 1384، صفحه 191-214

جواد تقی زاده