کلیدواژه‌ها = حقوق شهروندی
.تفکیک قوا و حقوق شهروندی (مطالعه تجربه قوای چهارم و پنجم در اکوادور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

مهدی منصوری سلوانق؛ علی حاجی پور کندرود


نظم عمومی وآزادی تجمع وتشکل

دوره 17، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 40-54

فرید خلخالی


تفکیک قوا و حقوق شهروندی (مطالعه تجربه قوای چهارم و پنجم در اکوادور)

دوره 17، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 55-73

مهدی منصوری سلوانق؛ علی حاجی پور کندرود


اثرات مخرب معضلات شهری بر کیفیت حق زندگی شهروندان

دوره 15، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 81-98

سعید خانی والی زاده؛ امیرعلی لطفی


آموزش شهروندی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1387، صفحه 321-342

مجتبی همتی


نظم عمومی وآزادی تجمع وتشکل

دوره 2، شماره 3، شهریور 1384، صفحه 51-64

فرید خلخالی


تحولات قانون اساسی اتحادیه اروپایی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 50-65

عباسعلی کدخدایی


بررسی حق آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1382، صفحه 65-96

حسن حبیبی