نویسنده = علی‌اکبر گرجی ازندریانی
لوایح قضایی: چالش در صلاحیت ابتکار قانون‌گذاری

دوره 16، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 158-183

علی اکبر گرجی؛ فاطمه عزیزمحمدی


قابلیت استناد‌پذیری مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 29، شهریور 1397، صفحه 65-88

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ سیدسعید سجادی


مطالعه تطبیقی جایگاه دین در قانون اساسی افغانستان

دوره 12، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 181-209

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ یونس فتحی


پاسخگویی در نظام حقوق اساسی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 91-120

محمّد حسنوند؛ علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ مرضیه سلمانی سیبنی


تحلیل مفهومی آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 21، شهریور 1393، صفحه 121-148

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ امید شیرزاد؛ مرتضی روشنایی


تحلیل مفهومیِ آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران

دوره 10، شماره 20، اسفند 1392، صفحه 147-174

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ امید شیرزاد؛ مرتضی روشنایی


برآمدن مفهوم نمایندگی در انقلاب مشروطیت ایران

دوره 10، شماره 19، شهریور 1392، صفحه 153-180

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ فردین مرادخانی


مصلحت- بانیِ دادرس اساسی: شورای نگهبان به مثابه نهاد تشخیص مصلحت

دوره 9، شماره 18، اسفند 1391، صفحه 111-130

علی‌اکبر گرجی ازندریانی


نظریه اخلاقی حقوق اساسی: با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 17، شهریور 1391، صفحه 59-76

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ سیده فاطمه فقیهی


تحلیل نظام حقوقی حاکم بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1390، صفحه 67-82

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ سیما شهسوار


بررسی تحولات اخیر قانون اساسی ترکیه

دوره 8، شماره 15، شهریور 1390، صفحه 105-134

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ مهدی مرادی برلیان؛ محمد تنگستانی


حقوق اساسی و نقش آن در شکل گیری مدل دموکراسی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1389، صفحه 157-198

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ پیمان یزدان پناه اردکانی


امکان‌سنجی نظارت بر قوه مؤسس

دوره 7، شماره 13، شهریور 1389، صفحه 57-72

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ سمانه رحمتی فر


تفکیک قلمرو قانون از قلمرو آیین‌نامه در نظام حقوقی ایران

دوره 6، شماره 12، اسفند 1388، صفحه 95-114

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ محمد بهادری جهرمی


رفاه اجتماعی در نظام حقوقی ایران

دوره 6، شماره 11، شهریور 1388، صفحه 169-190

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت