اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

جواد تقی‌زاده

حقوق عمومی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~taghizadeh
j.taghizadehumz.ac.ir
۰۱۱۳۵۳۰۲۱۷۵


 تحصیلات

  • دکترای تخصصی حقوق عمومی ، دانشگاه پاریس ۱ پانتئون - سوربن ، فرانسه (۱۳۸۰ - ۱۳۸۳)
    عنوان رساله: درآمدی بر حقوق انتخابات سیاسی ایران با تطبیق بر حقوق فرانسه
  • فوق لیسانس حقوق خصوصی ، دانشگاه مفید ، ایران (۱۳۷۶ - ۱۳۷۸)
    عنوان پایان‌نامه: وضع حقوقی شرکت های خارجی در ایران

علایق پژوهشی

  • حقوق اساسی
  • عدالت اساسی
  • حقوق انتخاباتی
  • حقوق پارلمانی

مقاله چاپ‌شده

 

۱
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، وحید باکویی کتریمی (۱۳۹۷) نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی مصر بر اعمال یکجانبه اداری حقوق اداری: سال ششم شماره هفدهم; ۱۳۱-۱۵۴
۲
الیاس کلکلی، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۷) بیانیة امضایی رئیس جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا حقوق تطبیقی: اول; ۱۱۳-۱۳۰
۳
مرتضی نجابت خواه، جواد تقی زاده، نفیسه ظریفی (۱۳۹۶) تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران دانش حقوق عمومی: ۱; ۲۳-۴۴
۴
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، میثاق ذاکرعباسی (۱۳۹۶) امکان سنجی صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان فقه و حقوق اسلامی: سال هشتم شماره پانزدهم; ۱-۲۰
۵
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (۱۳۹۶) اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران مجله تحقیقات حقوقی: دوره ۲۰، شماره ۱; ۶۷-۸۹
۶
معصومه فدایی جویباری، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۶) تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصلنامه راهبرد: سال بیست و ششم - شماره هشتاد و دوم; ۲۹-۴۷
۷
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، سجاد فولادوند (۱۳۹۵) مفهوم ضرورت در اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانش حقوق عمومی: سال پنجم، زمستان ۹۵، شماره ۱۶; ۲۳-۴۰
۸
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (۱۳۹۵) مراجع تشخیص انحراف و اعلام انحلال شوراهای محلی در حقوق ا یران حقوق اداری: سال سوم، شماره ۱۰; ۶۰ - ۸۰
۹
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، رضوان فدایی (۱۳۹۵) صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تاکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مطالعات حقوقی: سال هشتم - شماره اول; ۱-۲۷
۱۰
جواد تقی زاده، حسن بانشی (۱۳۹۴) حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان دانش حقوق عمومی: دوره چهارم - شماره دوازدهم; ۱-۲۲
۱۱
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، عادله قلی زاده (۱۳۹۴) مساله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی فصلنامه راهبرد: سال بیست و چهارم - شماره هفتاد و ششم; ۱۲۵-۱۴۴
۱۲
جواد تقی زاده، فاطمه سمیعیان (۱۳۹۴) تخصیص صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی در نظم اساسی ایران پژوهشهای حقوقی: سال چهاردهم - شماره بیست و هفتم; ۴۳-۶۲
۱۳
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، سجاد فولادوند (۱۳۹۴) تأملی درباره ی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان دانش حقوق عمومی: ۱; ۱-۲۶