دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، اسفند 1389 
3. بررسی قانون انتخابات مجلس نمایندگان لبنان

صفحه 49-88

خیرالله پروین؛ روح الله علیدادزاده


7. حقوق اساسی و نقش آن در شکل گیری مدل دموکراسی

صفحه 157-198

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ پیمان یزدان پناه اردکانی