نمایه نویسندگان

آ

 • آقا محمد آقایی، احسان درنگی در دو مبنای کلان حق مشارکت شهروندان [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 129-152]
 • آل شیخ، رحیم جستاری نقادانه بر مجمع انتخاباتی ایالات متحده [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 1-16]

ا

 • ابدی، سعید رضا بررسی نظام حقوقی " حق اعتصاب " در قوانین ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 1-30]
 • اسلامی، رضا حق بر آموزش کودکان دارای معلولیت ذهنی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 203-258]
 • اسلامی، رضا چالش‌های حقوق بشری معاهده تریپس [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 31-58]
 • امجدیان، فائزه حق بر آموزش کودکان دارای معلولیت ذهنی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 203-258]
 • انصاری دزفولی، مرتضی بررسی جنبه‌هایی از نظام انتخابات مجلس در پرتو انتخابات مجلس نهم [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 17-60]

ب

 • بزی تنها، ژیلا ارزیابی ماهیت و منزلت اصول راهبردی حقوق کیفری در پرتو آموزه اساسی‌سازی [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 97-128]

ت

 • توسلی نایینی، منوچهر ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق و آزادی ها در ج.ا.ا : بررسی و نقد ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 175-200]

ج

 • جعفری، مصطفی تفکیک قوا و اختیارات در ایران باستان (دوره ی اشکانیان و ساسانیان) [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 115-146]
 • جلالی، محمد نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در توسعه حقوق عمومی [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 61-96]

ح

 • حسنخانی، علی چالش‌های حقوق بشری معاهده تریپس [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 31-58]
 • حیدرپور، حمیدرضا ارزیابی ماهیت و منزلت اصول راهبردی حقوق کیفری در پرتو آموزه اساسی‌سازی [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 97-128]

ر

 • رحمت الهی، حسین درنگی در دو مبنای کلان حق مشارکت شهروندان [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 129-152]
 • رحیمی مقدم، سید حسین بررسی نظام حقوقی " حق اعتصاب " در قوانین ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 1-30]
 • رضایی، آزاد مبنای اعمال نظارت حرفه‌ای پارلمانی: منزلت نمایندگی و پارلمان [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 181-202]
 • روشنایی، مرتضی تحلیل مفهومیِ آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 147-174]

ش

 • شمعی، محمد تقابل پیش‌گیری وضعی از جرم توسط دولت با حق بر امنیت ملی و حریم خصوصی [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 59-82]
 • شیرزاد، امید تحلیل مفهومیِ آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 147-174]

ط

 • طبیبی، پیام تقابل پیش‌گیری وضعی از جرم توسط دولت با حق بر امنیت ملی و حریم خصوصی [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 59-82]

ع

 • عامری نیا، محمد باقر نگاهی به حکم حکومتی و جایگاه آن در فقه سیاسی [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 83-114]
 • عباسی، بیژن تفکیک قوا و اختیارات در ایران باستان (دوره ی اشکانیان و ساسانیان) [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 115-146]

ف

 • فاطمی، ثریا نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در توسعه حقوق عمومی [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 61-96]

ق

 • قاسمی، آرین ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق و آزادی ها در ج.ا.ا : بررسی و نقد ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 175-200]

ک

 • کلانتری، حسین چالش‌های حقوق بشری معاهده تریپس [دوره 10، شماره 20، 1392، صفحه 31-58]

گ

م

 • مرادخانی، فردین برآمدن مفهوم نمایندگی در انقلاب مشروطیت ایران [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 153-180]

و

 • ویژه، محمد رضا مبنای اعمال نظارت حرفه‌ای پارلمانی: منزلت نمایندگی و پارلمان [دوره 10، شماره 19، 1392، صفحه 181-202]