بررسی نقش جامعه مدنی و غیر دولتی در مبارزه با فساد در کره جنوبی با نظر به کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فساد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

در کشور کره جنوبی جامعه مدنی و مردم از دهه 1990 نقش اساسی در مبارزه با فساد بر عهده داشته‌اند.از آنجایی که دانشجویان به صورت گسترده‌ای جنبش‌های دموکراسی خواهی را در دهه های 1970 و 1980 رهبری می‌نمودند،  جوامع مدنی و شهروندان کره‌ای عمدتا جنبشهای ضد فساد را در دهه 1990 هدایت می نمودند. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی به بررسی نقش جامعه مدنی در مبارز با مفاسد در کشور کره جنوبی می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مردم کره جنوبی و جوامع مدنی این کشور نقشی اساسی در نظارت بر مبارزات انتخابات ملی،نظارت بر بودجه ملی و نظارت بر امورات بازرگانی و کسب‌وکار از سال 1989 دارند  به طوری که در ارائه پیشنهاد برای سیاست گذاری و اصلاحات حقوقی در توقف فساد و همچنین فشار بر دولت و پارلمان برای تصویب و اجرای اصلاحاتی از قبیل، "قانون سامانه مبادلات  مالی با اسم واقعی"، قانون آزادی اطلاعات، "قانون آیین دادرسی اداری"، "قانون جلوگیری از پولشویی" و قانون جامع  ضد فساد" برعهده داشته اند. جامعه مدنی و شهروندان این کشور همچنین برای اصلاح "امور مالی سیاسیون" از قبیل "افشای هزینه های سیاسی" و محدویدت هزینه های مبارزات انتخاباتی تلاش و مبارزه نمودند. در نهایت این مقاله به دنبال توضیح نقش اساسی جامعه مدنی مانند "ائتلاف عدالت اقتصادی" (CCEJ) "همبستگی مردم برای دمکراسی مشارکتی (PSPD)" و دیگر جوامع غیر دولتی ضد فساد در اصلاحات ضد فساد می باشد. انتظار می رود در آینده در کره، و اینکه آیا و چگونه جامعه مدنی می تواند نقش مشابه در دیگر کشورهای در حال توسعه بازی کند.

کلیدواژه‌ها