کلیدواژه‌ها = شورای نگهبان
تعداد مقالات: 12
1. ضوابط برگزاری همه‌پرسی تقنینی و نظارت بر آن در ایران و ایتالیا

دوره 17، شماره 33، بهار و تابستان 1399، صفحه 188-208

محمد امین ابریشمی راد؛ علیرضا جلالی


3. جایگاه رسانه‌ها از منظر شورای نگهبان

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-157

سعید مظاهری‌رضا


4. قابلیت استناد‌پذیری مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-88

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ سیدسعید سجادی


6. تأملی بر اصل99قانون اساسی از منظر شورای نگهبان

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-64

جواد تقی‌زاده؛ حسن بانشی


7. اصول تفکیک قوا و برابری در نظریات شورای نگهبان در حوزه انتخابات

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-38

جواد تقی زاده؛ حسن بانشی


8. آسیب‌شناسی مفهومی معاونان رییس جمهور: تعارض نظریه و عمل

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-22

امیر اسلامی تبار


9. مصلحت- بانیِ دادرس اساسی: شورای نگهبان به مثابه نهاد تشخیص مصلحت

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1391، صفحه 111-130

علی‌اکبر گرجی ازندریانی


10. بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 43-66

جواد تقی زاده؛ سعید رضایی


11. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ، استصوابی یا استطلاعی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1385، صفحه 27-43

علی یارارشدی